DIEN TAP PCCC

DIEN TAP PCCC
         Vào lúc 09h00 ngày 18 tháng 04 năm 2017, đội PCCC của Công ty phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu, tổ chức cuộc diễn tập PCCC tại địa bàn của Công ty để xử lý một số tình huống giả định về phòng chống cháy nổ.
          Tổngchỉ huy: Ông Nguyễn Ngọc Chí
          Tồ 1: Di chuyển tập kết khách
          Tổ 2: Tổ cứu nạn
          Tổ 3: Chữa cháy
          Tổ 4: Tổ sơ cứu nạn nhân
          Tổ 5: Tổ nạn nhân


Cuộc diễn tập diễn ra thành công và nghiêm túc. Qua đây nhân viên rút được nhiều kinh nghiệm xử lý khi có cháy xảy ra.